Asisa Assessora 902 010 010

[Error loading the WebPart 'AccesosTablet' of type 'AccesosTablet']
The file '/CMSWebParts/Babel/AsisaWeb/Responsive/accesostablet.ascx' does not exist.
[Error loading the WebPart 'Logado' of type 'Logado']
The file '/CMSWebParts/Babel/AsisaWeb/Asegurado/wucLogado.ascx' does not exist.

Asisa Assessora902 010 010

Acords

[Error loading the Widget 'MenuMovil_1' of type 'MenuMovil_1']
The file '/CMSWebParts/Babel/AsisaWeb/Responsive/wucMenuMovil.ascx' does not exist.

Acords

La responsabilitat social d'una empresa com Asisa va més enllà de la seva activitat.

Per això, ja des dels seus inicis, Asisa ha mostrat el seu compromís amb la societat patrocinant activitats, com l'esport i la cultura, que fomenten el desenvolupament tant físic com emocional de les persones.