Asisa Assessora 902 010 010

[Error loading the WebPart 'AccesosTablet' of type 'AccesosTablet']
The file '/CMSWebParts/Babel/AsisaWeb/Responsive/accesostablet.ascx' does not exist.
[Error loading the WebPart 'Logado' of type 'Logado']
The file '/CMSWebParts/Babel/AsisaWeb/Asegurado/wucLogado.ascx' does not exist.

Asisa Assessora902 010 010

Coneix-nos

[Error loading the Widget 'MenuMovil_1' of type 'MenuMovil_1']
The file '/CMSWebParts/Babel/AsisaWeb/Responsive/wucMenuMovil.ascx' does not exist.

Activitat assistencial

 • Consultes especialitats: 10.981.869
 • Pacients atesos en consultes odontològiques 238.837
 • Intervencions quirúrgiques: 245.451
 • Parts/naixements: 11.639
 • Ingressos hospitalaris: 155.016
 • Proves diagnòstiques: 5.044.646
 • Urgències hospitalàries: 942.793
 • Urgències coordinades per RAD: 135.409
  • Ambulàncies d’urgència 17.916
  • Consultes telefòniques 25.322
  • Metge a domicili 45.157
  • UVI-Mòbil 1.137

Atenció al client

 • Trucades ateses al call center: 2.761.408
 • Visites Web: 2.835.043

Assegurats

 • 1,7 M d’assegurats

Centres propis

 • 14 Hospitals (1.200 llits i 70 quiròfans disponibles)
 • 47 centres mèdics
 • 23 clíniques dentals
 • Oficines d’atenció: 100 centres

Unitats grup Asisa

 • 8 unitats oftalmològiques Oftlavist
 • 7 unitats de reproducció assistida UR
 • 1 centre de diagnòstic per imatge Resona
 • 10 laboratoris Analiza (amb més de 150 punts d’extracció)

Quadre mèdic concertat

 • 37.000 especialistes
 • 600 centres