Asisa Assessora 902 010 010

[Error loading the WebPart 'AccesosTablet' of type 'AccesosTablet']
The file '/CMSWebParts/Babel/AsisaWeb/Responsive/accesostablet.ascx' does not exist.
[Error loading the WebPart 'Logado' of type 'Logado']
The file '/CMSWebParts/Babel/AsisaWeb/Asegurado/wucLogado.ascx' does not exist.

Asisa Assessora902 010 010

Coneix-nos

[Error loading the Widget 'MenuMovil_1' of type 'MenuMovil_1']
The file '/CMSWebParts/Babel/AsisaWeb/Responsive/wucMenuMovil.ascx' does not exist.

Què és ASISA

ASISA és una companyia líder en assistència sanitària a Espanya. Propietat de la cooperativa de metges Lavinia,de capital íntegrament espanyol i àmbit nacional.

La societat cooperativa Lavinia composta per més de 20.000 metges, gestiona les activitats desenvolupades pel grup ASISA a través dels òrgans de govern on estan representats els metges socis. La seva condició de cooperativa li permet dedicar els beneficis obtinguts anualment a la millora efectiva de l'activitat assistencial i el seu ideari fomenta la relació lliure i directa amb l'assegurat, el que es tradueix en una elevada qualitat en l'atenció.

Actualment el President del Consell Rector de Lavinia és el doctor Francisco Ivorra Miralles i el seu President d'Honor és el doctor Francisco Carreño Castilla.