Asisa Assessora 902 010 010

[Error loading the WebPart 'AccesosTablet' of type 'AccesosTablet']
The file '/CMSWebParts/Babel/AsisaWeb/Responsive/accesostablet.ascx' does not exist.
[Error loading the WebPart 'Logado' of type 'Logado']
The file '/CMSWebParts/Babel/AsisaWeb/Asegurado/wucLogado.ascx' does not exist.

Asisa Assessora902 010 010

Productes

[Error loading the Widget 'MenuMovil_1' of type 'MenuMovil_1']
The file '/CMSWebParts/Babel/AsisaWeb/Responsive/wucMenuMovil.ascx' does not exist.

Asisa Activa

Enviar per correu electrònic
*
*
*

ASISA ACTIVA permet accedir a una cobertura mèdica molt completa i ofereix també a l’assegurat la possibilitat d’accedir a tots els serveis i tractaments complementaris d’ASISA.

Hi ha dues modalitats de contractació: ASISA ACTIVA (amb copagaments d’import baix) i ASISA ACTIVA PLUS (sense copagaments, si prefereixes no haver de pagar res quan facis servir la teva pòlissa).

Les dues modalitats les poden contractar persones de fins a 69 anys.