Asisa Assessora 902 010 010

[Error loading the WebPart 'AccesosTablet' of type 'AccesosTablet']
The file '/CMSWebParts/Babel/AsisaWeb/Responsive/accesostablet.ascx' does not exist.
[Error loading the WebPart 'Logado' of type 'Logado']
The file '/CMSWebParts/Babel/AsisaWeb/Asegurado/wucLogado.ascx' does not exist.

Asisa Assessora902 010 010

Productes

[Error loading the WebPart 'MenuMovil' of type 'MenuMovil']
The file '/CMSWebParts/Babel/AsisaWeb/Responsive/wucMenuMovil.ascx' does not exist.

Asisa Accidentes Plus

Enviar per correu electrònic
*
*
*

ASISA ACCIDENTES PLUS és el segur pensat per completar la teva protecció i la dels teus per molt poc en el cas que tinguis un accident.

Cobreix una indemnització per mort, així com l'hospitalització, la invalidesa permanent i absoluta i la cirurgia estètica reparadora, en cas que la causa hagi estat un accident.

Els assegurats d'ASISA tenen un descompte en la contractació d'aquesta assegurança.