Asisa Assessora 902 010 010

[Error loading the WebPart 'AccesosTablet' of type 'AccesosTablet']
The file '/CMSWebParts/Babel/AsisaWeb/Responsive/accesostablet.ascx' does not exist.
[Error loading the WebPart 'Logado' of type 'Logado']
The file '/CMSWebParts/Babel/AsisaWeb/Asegurado/wucLogado.ascx' does not exist.

Asisa Assessora902 010 010

Productes

[Error loading the WebPart 'MenuMovil' of type 'MenuMovil']
The file '/CMSWebParts/Babel/AsisaWeb/Responsive/wucMenuMovil.ascx' does not exist.

Asisa Accidentes

Enviar per correu electrònic
*
*
*

ASISA ACCIDENTES és l'assegurança pensat perquè, en cas de mort per accident, la teva família o qui tu designes rebi la quantitat prevista per tu. Amb ASISA ACCIDENTES assegures el benestar dels que més vols . Perquè sentir-se responsable i tranquil costa molt poc.

Qualsevol persona entre 15 i 64 anys pot subscriure aquesta assegurança. La prima es calcularà en funció del capital assegurat. No és necessari per a la contractació d'ASISA ACCIDENTES la realització d'un examen mèdic.