Asisa Assessora 902 010 010

[Error loading the WebPart 'AccesosTablet' of type 'AccesosTablet']
The file '/CMSWebParts/Babel/AsisaWeb/Responsive/accesostablet.ascx' does not exist.
[Error loading the WebPart 'Logado' of type 'Logado']
The file '/CMSWebParts/Babel/AsisaWeb/Asegurado/wucLogado.ascx' does not exist.

Asisa Assessora902 010 010

Productes

[Error loading the WebPart 'MenuMovil' of type 'MenuMovil']
The file '/CMSWebParts/Babel/AsisaWeb/Responsive/wucMenuMovil.ascx' does not exist.

Asisa Momento

Enviar per correu electrònic
*
*
*

ASISA MOMENTO  inclou totes les cobertures d’assistència sanitària i l’accés a serveis i tractaments complementaris, amb una prima mensual molt econòmica i un copagament per acte mèdic lleugerament superior.

Aquesta assegurança pot contractar-la qualsevol persona fins a 69 anys, tot i que està pensada principalment per a usuaris joves que, encara que facin servir poc l’assegurança, volen estar sempre coberts.