Asisa Assessora 902 010 010

[Error loading the WebPart 'AccesosTablet' of type 'AccesosTablet']
The file '/CMSWebParts/Babel/AsisaWeb/Responsive/accesostablet.ascx' does not exist.
[Error loading the WebPart 'Logado' of type 'Logado']
The file '/CMSWebParts/Babel/AsisaWeb/Asegurado/wucLogado.ascx' does not exist.

Asisa Assessora902 010 010

Productes

[Error loading the WebPart 'MenuMovil' of type 'MenuMovil']
The file '/CMSWebParts/Babel/AsisaWeb/Responsive/wucMenuMovil.ascx' does not exist.

Asisa Próxima

Enviar per correu electrònic
*
*
*

ASISA PRÓXIMA és la teva assegurança si busques rapidesa i llibertat d’elecció en consultes i mitjans de diagnòstic, alhora que t’ofereix cobertura en rehabilitació, preparació al part, medicina preventiva, planificació familiar, etc.

Hi ha dues modalitats de contractació: ASISA Próxima (amb copagaments d’import baix) i ASISA Próxima Plus (sense copagaments, si prefereixes no haver de pagar res quan facis servir la pòlissa).

Les dues modalitats poden contractar-les persones de fins a 69 anys, i no hi ha edat límit de permanència.