Asisa Assessora 902 010 010

[Error loading the WebPart 'AccesosTablet' of type 'AccesosTablet']
The file '/CMSWebParts/Babel/AsisaWeb/Responsive/accesostablet.ascx' does not exist.
[Error loading the WebPart 'Logado' of type 'Logado']
The file '/CMSWebParts/Babel/AsisaWeb/Asegurado/wucLogado.ascx' does not exist.

Asisa Assessora902 010 010

Productes

[Error loading the WebPart 'MenuMovil' of type 'MenuMovil']
The file '/CMSWebParts/Babel/AsisaWeb/Responsive/wucMenuMovil.ascx' does not exist.

Asisa Máster

Enviar per correu electrònic
*
*
*

ASISA MÁSTER és el nostre producte de quadre mèdic dirigit a assegurats que volen gaudir de tota la protecció d'ASISA, però per un preu més reduït.

Inclou totes les cobertures en assistència sanitària i l'accés a serveis i tractaments complementaris, amb una prima mensual més baixa i un copagament per acte mèdic una mica superior."

El pot contractar qualsevol persona fins a 64 anys, però està especialment indicat per al públic més jove que, sense renunciar a res, paga menys mes a mes.